Information

TILL DIG SOM KOMMER I KONTAKT MED STRÅTAK

Med 36 års erfarenhet som taktäckare lär jag mig mer och mer om stråtak. Min holländska bakgrund har gett mig som täckare en skriven kvalitetsnorm, som saknas i dagens Sverige. Här kan alla täcka tak efter sitt eget godtycke. Detta är en nackdel för konsumenten och inte professionellt för vår bransch.

Jag strävar efter att höja kvaliteten på såväl material som teknik för att få maximal hållbarhet av taket. Något som ligger i linje med EU:s krav; den som producerar är ansvarig.

De senaste åren har jag vid flera tillfällen hört att det är stora prisskillnader per kvadratmeter stråtak. För att förstå kvadratmeterpriset måste man veta vilka kvalitetskriterier som följs när taket tillverkas.

Det holländska taktäckarskrået med cirka 230 företag har kvalitetsnormer för vasstak (se Länkarssa som presenteras här, bör även icke ackrediterade täckare jobba efter.

TAKTÄCKNINGSNORMER


Vassen ska vara ettårig, rak, torr och utan ogräs.
Läktavstånd max 300 mm cc.
Vassen fixeras mellan läkt och 5 mm elförzinkad järnstav med 1 mm rostfri bindtråd.
Bindningsavstånd 200 mm.
Takets tjocklek ska vara 28 cm vid första bindningen och 25 cm räknat 80 cm från nocken.
Slitytan ska vara 12-14 cm.

NUTIDA TAKTÄCKNING

Dagens krav på stråtak gällande isolering och brandsäkerhet är större än tidigare. Vi har därför utvecklat det s.k. ”skruvtaket”(den slutna konstruktionen).

Istället för att fixera vassen på läkt med ståltråd, skruvas den nu fast med skruvtrådar på t.ex. råspont eller plywoodskiva.
Mellan undertak och vassen lägger vi en vindduk eller underlagspapp.
Därmed uppstår inget ”drag” genom vassen och ingen syretillförsel underifrån vid en eventuell brand. Brandfördröjningen blir cirka 45 -120 minuter beroende på blåst.

I dagsläget används två metoder för att brandsäkra stråtak.
Den danska metoden går ut på att placera en obrännbar polyesterduk(Sepatec™, se Länkar) och partiell 45 mm stenullsisolering 60 cm bredd mellan läkt och vass.
Den holländska metoden går ut på att fixera vass direkt på råspont med vindduk.
Skruvtråds tekniken används vid båda metoder.

Vid tilläggsisolering bör ur brandsäkerhetssynpunkt stenull eller ekofiber användas tillsammans med en noga monterad diffusionsspärr närmast innerbeklädnaden.

Stråtak bör inte läggas på lutningar under 45 grader, helst 55 grader. Detta gäller i synnerhet med tanke på ränndalar och kupor/homejor.
Ju brantare lutning på taket desto längre livslängd på vassen.

Potentiell livslängd av ett vasstak

Vasstakets möjliga livslängd är beroende av många faktorer, däribland:
1) Lutning av taket i kombination med takfallets längd.
2) Vald underkonstruktion i kombination med byggnadens användningsområde .
3) Takets detaljer (ränndal, kupor etc.).
4) Takets läge i förhållande till vind, sol och träd.
5) Väderstreck (norr eller södersida).
6) Taktäckarens yrkesskicklighet
7) Typ av använd vass.
8) Underhåll (avlägsning av löv, barr eller alger).

Ovannämnda faktor avgör tillsammans livslängden på vasstak.

Ju torrare taket i genomsnitt är, desto längre livslängden har det.

 

UNDERHÅLL AV VASSTAK

Förutom halm på ryggningen bör man också hålla taket rent från löv/kvistar och alger/mossa.
Ett rent tak torkar och andas bättre an ett alg-belagt eller mossigt tak.
Gör upp en underhållsplan för ryggning, alg bekämpning och beskärning av träd och buskar.
Ett träd som står för nära taket kan vid en höststorm orsaka stora skador.

Utformningen av stråtak är ofta traditionsbunden. Om halmtak ersätts med vasstak behöver utformningen av t.ex. takskägg inte bli annorlunda. Det är taktäckaren som bestämmer utformningen, inte materialet.