Brandsäkra stråtak.

Historiskt sett har brand varit ett gissel för stråtak. Genom ett snabbt och häftigt brandförlopp med brandspridning (flygbrand) kom ett förbud för stråtak i städer.
Brand uppstår när det finns tre saker att tillgå: brännbart material, syre och eld.

Vi arbetar med två metoder för att dämpa brandförlopp.
Den ena bygger på att eliminera syreflödet från undersidan av stråtaket. Den andra byggs upp av ett obrännbart membran(glasfiberväv i kombination med stenull) som fixeras mellan stråna och läkt.
Traditionellt fixeras stråtak på läkt. Därmed finns ett fritt syreflöde från både in och utsida av taket.  När brand uppstår ger det ett mycket snabbt brandförlopp som följd.
I dagsläget har utvecklingen på verktyg gett oss ett effektivt sätt att applicera vårt material på. Nu kan vi begränsa och fördröja brand i stråtak. När den sladdlösa borrmaskinen och skruvtråden gjorde sitt inträde för ca 20 år sen (se bild).

Genom dessa hjälpmedel kan vi nu fixera vårt material på underlaget med vindtät duk utan att förstöra dukens funktion, som är att bromsa syreflödet och fördröja brandförloppet i stråtaket.

Bieffekten av den holländska metoden är att vi får mycket bättre värme isoleringsförmåga i taket.

Bilden visar till höger ett traditionellt vasstak på läkt och till vänster ett tillbygge med råspont och tyvekduk.
Bilden visar till höger ett traditionellt vasstak på läkt och till vänster ett tillbygge med råspont och tyvekduk.

Den holländska metoden bygger på att vi täcker direkt på t.ex. råspont med vindduk (se bild).
Härmed uppstår inget syreflöde från undersidan av täckningen. Branden kan bara ske från utsidan och brandsläckning behöver således bara sättas in från utsidan.

Den danska metoden bygger också på samma princip. Här lägger vi en obrännbar polyesterduk (Sepatec) på läkt för att bromsa syreflödet men luftningen består genom stråna. Polyestereduken smälter vid ca 1300 grader celsius(se bild).

Även här använder vi skruvtrådar för fixering av stråtaket.
Även här använder vi skruvtrådar för fixering av stråtaket.

Brandsäkring av stråtak sker till 90% genom dessa metoder.
Att impregnera stråtak gör det vislige svårantändligt under några år men skapar samtidigt nya problem för såväl miljö som algbildningen.

Principen för att brandsäkra stråtak är att bromsa syreflödet genom materialet,där igenom kan det bara brinna från utsidan och v får ett reducerat brandförlopp som kan släckas med en trädgårdslang.